Ga direct naar


Collectieve WIA verzekering

Met ingang van 2017 zijn er een aantal wijzigingen in de WIA-verzekering van Avéro Achmea. Vanuit de CAO detailhandel AGF zijn werkgevers verplicht om een aanvulling op de uitkering te doen als er een medewerker in de WIA terecht komt.

Werkgeversorganisaties, waaronder ADN, en de bonden hebben hiervoor een collectieve regeling ondergebracht bij Avéro Achmea.

De premie voor 2017 is aangepast:

Verzekering Premie 2016  Premie 2017  Voorwaarde 
Inkomen op peil tot WIA loongrens  0,498%  0,52%  415.102
Loondervingsverzekering   0,022%  0,039%  425.102

Voor de beide polissen mag van de in totaal 0,559% de helft bij de werknemer in rekening worden gebracht.

Meer informatie over deze CAO regeling:
Welke zekerheid biedt een werkgever de medewerkers?

Inkomen op Peil: een medewerker houdt minimaal 70% van zijn inkomen
Een aangesloten werkgever verzekert zijn medewerkers van minimaal 70% van hun inkomen tot de WIA-loongrens (voor 2017: € 53.705,97). De medewerker krijgt deze vergoeding als hij minimaal 35% arbeidsongeschikt is.

Het UWV bepaalt hoeveel een medewerker arbeidsongeschikt is
Gaat een arbeidsongeschikte medewerker meer of minder werken? De vergoeding verandert natuurlijk mee. Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan op de website van het UWV.

Een medewerker krijgt 5% extra vergoeding als:

  • hij nog voor een deel kan werken en minimaal 50% van zijn verdiencapaciteit benut. Een medewerker krijgt dan minimaal 75% van het verschil tussen zijn oude en huidige inkomen; 
  • hij minimaal 80% arbeidsongeschikt is.

Een medewerker krijgt de vergoeding tot de AOW-leeftijd (uiterlijk 67 jaar)
De vergoeding start op het moment dat hij recht heeft op een WIA-uitkering. Hij krijgt de vergoeding aan het einde van de maand.

De werkgeverslasten zijn meeverzekerd
Een werkgever betaalt over de vergoeding ook de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Deze bijdrage is meeverzekerd. Deze wordt afgedragen aan de Belastingdienst.

De verzekering valt niet onder de Pensioenwet
De voorschriften uit de Pensioenwet zijn op deze verzekering niet van toepassing.

Een medewerker krijgt ieder jaar een verhoging van de vergoeding
De verhoging is met de WIA-index (gemaximeerd op 3%).

Wat kost Inkomen op Peil?
Een aangesloten werkgever betaalt per jaar 0,52% premie.
Hij betaalt dit over de bruto loonsom tot en met de WIA-loongrens (€ 53.705,97 per 1 januari 2017). De werkgever mag de premie voor deze verzekeringen voor maximaal de helft in rekening brengen bij de werknemer. Dit is afgesproken in de CAO AGF Detailhandel.


Loondervingsverzekering: een aangesloten werkgever krijgt een vergoeding als zijn medewerker tussen de 15 tot 35% arbeidsongeschikt is
De vergoeding is gelijk aan: jaarloon x arbeidsongeschiktheidspercentage x 70% (dekkingspercentage). Het jaarloon is gemaximeerd op de WIA-loongrens (voor 2017: €53.705,97).

Een werkgever krijgt de vergoeding 5 jaar
Maar uiterlijk tot de AOW-leeftijd (uiterlijk 67 jaar). De vergoeding start vanaf de eerste dag direct na de wachttijd als een medewerker 15% tot 35% arbeidsongeschikt is. Deze gebruikt een werkgever bijvoorbeeld als loonaanvulling. Of voor re-integratie.

Het UWV bepaalt het eerste jaar hoeveel een medewerker arbeidsongeschikt is
Daarna doet verzekeraar Avero dit. Gaat een medewerker uit dienst? Dan stopt de vergoeding.

De werkgeverslasten zijn meeverzekerd
Een werkgever betaalt over de vergoeding ook de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Deze bijdrage is meeverzekerd. Deze wordt afgedragen aan de Belastingdienst.

De verzekering valt niet onder de Pensioenwet
De voorschriften uit de Pensioenwet zijn op deze verzekering niet van toepassing.

Wat kost de Loondervingsverzekering?
Een aangesloten werkgever betaalt per jaar 0,039% premie. Hij betaalt dit over de bruto loonsom tot en met de WIA-loongrens (€53.705,97per 1 januari 2017). De werkgever mag de premie voor deze verzekeringen voor maximaal de helft in rekening brengen bij de werknemer. Dit is afgesproken in de cao.

Premie voor twee polissen: 0,559% mag voor de helft bij werknemer in rekening worden gebracht.

Vragen
Heb je hier vragen over, neem dan contact op met ADN Risk: (030) 284 86 13.