Ga direct naar


Wet- en regelgeving

Op deze pagina vind je een overzicht van de informatie/wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving. Klik op de link om het gehele artikel te kunnen lezen.

Lees hieronder artikelen over actuele onderwerpen. Mis je bepaalde informatie of heb je vragen? Eerstelijns juridisch advies is voor leden van ADN gratis! Neem contact op met ADN: (070) 351 21 06, of stuur een mail, klik hier.

Houd onze website en het ADN Magazine altijd goed in de gaten voor relante nieuwsberichten voor jou als AGF ondernemer. Je kunt je ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief, zo word je elke twee weken op de hoogte gehouden. Hiervoor kan je je aanmelden door een mail te sturen of bellen.

Uitzonderingen op betalen transitievergoeding
De transitievergoeding is de ontslagvergoeding die vanaf 1 juli 2015 geldt. Elke werkgever moet de transitie- vergoeding betalen bij opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever, mits de werknemer minimaal 2 jaar in dienst is. In sommige situaties is de transitievergoeding ook verschuldigd bij opzegging of ontbinding op initiatief van de werknemer. Er zijn echter genoeg uitzonderingen in de wet opgenomen én te bedenken, waarin géén transitievergoeding is verschuldigd. De belangrijkste op een rij:
Lees verder

Een WhatsApp-bericht is een schriftelijke aanzegging
Sinds begin 2015 geldt bij iedere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een aanzegplicht: de werkgever moet uiterlijk één maand voor het einde daarvan schriftelijk melden of hij van plan is deze te verlengen of niet (art. 7:668 BW). Doet hij dat niet, dan moet hij één maand salaris als compensatie betalen. De wet zegt ‘schriftelijk’, maar in een recent vonnis heeft de rechter geen moeite met een WhatsApp-bericht als geschrift te zien.
Lees verder

Website ‘Mijn werk en zekerheid’
Zoals bekend zijn per 1 juli 2015 weer nieuwe regels in het kader van de Wet werk en zekerheid ingegaan. De overheid heeft een website ontworpen waarin je alles kunt vinden over deze nieuwe regelgeving.
Klik hier voor meer informatie

Wet werk en zekerheid - wijzigingen 2015
Een overzicht en voorbeelden van de wijzigingen die in 2015 plaatsvinden op het gebied van de wet werk en zekerheid.
Klik hier voor het volledige artikel

0-uren contract per juli 2015
Meermalen schreven wij over de wijzigingen ten aanzien van wetgeving voor arbeidsovereenkomsten per juli aanstaande. Dit heeft ook gevolgen voor 0-uren contracten.

Klik hier voor het volledige artikel

Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015
Heb je werknemers in dienst met een tijdelijk contract en een looptijd van minimaal 6 maanden, dat eindigt op of na 1 februari? Let dan op. Je moet dan uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract aan de werknemer schriftelijk laten weten of je het contract wenst voort te zetten en zo ja, tegen welke voorwaarden. 
Klik hier voor het volledige artikel

Einde van premievrijstelling oudere werknemer
Op 1 juli 2015 loopt de premievrijstelling voor oudere werknemers ten einde. Tot die datum hoef je voor oudere werknemers die nog onder de overgangsregeling van de premievrijstelling vallen, geen basispremie WAO/IVA/WGA af te dragen.
Klik hier voor het volledige artikel

Nieuwe verlofregels 2015
De nieuwe verlofregels zijn onder de Wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden ingesteld om de werknemer makkelijker toegang op (zorg) verlof te geven. Per januari 2015 zijn nieuwe regels in werking getreden voor verlof en arbeidstijden. Per 1 juli 2015 zullen tevens de regels van het kortdurend en langdurend zorgverlof wijzigen.
Klik hier voor alle wijzigingen.

Aan de slag met de Participatiewet
Heb jij meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan is de participatiewet voor jou van toepassing. Werkgevend Nederland dient begin 2016 minimaal 15.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te hebben geholpen.
Klik hier voor het volledige artikel

Overige wijzigingen per 2015
Naast de wet werk en zekerheid is er het een en ander veranderd in de werkkostenregeling, de werkbonus is afgeschaft en het wettelijk minimumloon is aangepast.
Klik hier voor het volledige artikel

Duidelijkheid over ‘voorverpakt’ in nieuwe allergenenbeleid
In december 2014 heeft de nieuwe voedsel en warenautoriteit gekozen voor een definitie die zorgt voor een werkbare situatie voor ondernemers. Er is gekozen voor een wat ruimere interpretatie, waardoor de gevolgen voor jou als versondernemer beperkt zijn.
Klik hier voor het volledige artikel

Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2015
Het ontslagrecht verandert. De overheid wil het eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers maken om een werknemer de laan uit te sturen. De wijzigingen gaan per 1 juli 2015 in.
Klik hier voor het volledige artikel

Wet werk en zekerheid – wijzingen per 1 januari 2015!
In juni dit jaar heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid (WWZ). Wat gaat er nu precies veranderen en per wanneer?
Klik hier voor het volledige artikel

Vier alternatieven voor groei zonder nul-urencontracten
Op 1 januari 2015 verandert er het een en ander in het arbeidsrecht, dan wordt de Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht. De wet wil onder meer een einde maken aan de nul-urencontracten. Gelukkig zijn er alternatieven.
Klik hier voor het volledige artikel

Ontslag AOW-er vanaf 1 juli 2015 zonder ontslagvergunning
Het nieuwe ontslagrecht dat naar verwachting op 1 juli 2015 in werking treedt houdt onder andere in dat u de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, zonder ontslagvergunning van het UWV mag opzeggen.
Klik hier voor het volledige artikel

Aanpassing werkloosheidswet (WW)
De werkloosheidsregelingen, waaronder de verkorting van de maximale duur van de WW, worden aangepast. Werkloze werknemers zullen daardoor eerder werk moeten aanvaarden. De veranderingen.
Klik hier voor het volledige artikel

Wet werk en zekerheid: Aanzegtermijn
Op dit moment is het nog aan de werkgever of en wanneer hij de werknemer die werkzaam is op basis van een bepaalde tijd contract inlicht over de voortgang van de arbeidsrelatie. Dit gaat per 1 januari 2015 veranderen.
Klik hier voor het volledige artikel

Nieuwe allergenenwet per 13 december 2014
Vanaf 13 december 2014 is het voor alle bedrijven die voeding en/of drank bereiden wettelijk verplicht om allergeneninformatie te verstrekken aan de klant. ADN organiseert dit najaar ondersteuning voor u.
Klik hier voor het volledige artikel

De werkkostenregeling definitief verplicht per 1 januari 2015
Aan alle geruchten over verder uitstel is een einde gekomen. De werkkostenregeling wordt voor iedere werkgever vanaf 1 januari 2015 verplichte kost.
Klik hier voor het volledige artikel

Arbeids- en rusttijden jonge vakantiekrachten
Met de schoolvakanties voor de deur gaan veel jongeren weer aan het werk. Houd hierbij rekening met de aangepaste regels die voor deze groep gelden. Let goed op de tijdstippen waarop jongeren wel en niet mogen werken.
Klik hier voor het volledige artikel