Ga direct naar


Personeelszaken

In deze rubriek vind je downloads die van belang zijn bij het aannemen, behouden en bij uitdiensttreding van personeel zoals arbeidsovereenkomsten, de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) AGF detailhandel en het ziekteverzuimreglement.

Arbeidsovereenkomsten

 MODELCONTRACTEN:
Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd DOWNLOADEN
Nulurencontract voor bepaalde tijd DOWNLOADEN
Min-maxcontract voor bepaalde tijd DOWNLOADEN
 TOELICHTINGEN:  
Algemene toelichting arbeidsovereenkomsten miv 2015 DOWNLOADEN
Toelichting nulurencontract en min-maxcontract DOWNLOADEN
 OPZEGBRIEF
Modelbrief bevestiging niet verlengen contract bepaalde tijd  DOWNLOADEN

Collectieve Arbeidsovereenkomst - CAO

CAO AGF detailhandel 2016 - 2018 inclusief loontabellen  DOWNLOADEN

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement DOWNLOADEN

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement DOWNLOADEN
Handleiding omgang DOWNLOADEN
Checklist DOWNLOADEN
De top 15 DOWNLOADEN
Verklaring akkoord DOWNLOADEN

Brief alcoholgebruik

DOWNLOADEN

Digitale RIE

De nieuwe RI&E AGF-Detailhandel 2016 is online beschikbaar. Vraag je inloggegevens op bij ADN, bel met (070) 351 2106, of mail naar info@agfdetailhandel.nl. De RI&E is voor leden gratis, niet-leden betalen € 75,- administratiekosten.

Leeftijdsbewust Beleid

Persoonlijk ontwikkelingsplan  DOWNLOADEN
Voorbereidingsformulier voor de medewerker  DOWNLOADEN
Voorbereidingsformulier voor de werkgever  DOWNLOADEN
Vragenlijst fysieke belasting  DOWNLOADEN
Vragenlijst kou en tocht  DOWNLOADEN
Vragenlijst repeterend handelen  DOWNLOADEN
Vragenlijst snijrisico's  DOWNLOADEN

Arbocatalogus

Arbocatalogus  DOWNLOADEN

Functioneringsgesprek

Functionerings- en beoordelingsgesprekken DOWNLOADEN