Ga direct naar


Pensioenregeling

De zorg voor pensioen in de branche is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en is verplicht voor de hele bedrijfstak.

Het pensioen van werkgevers in de AGF Detailhandel is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds detailhandel. Daarbovenop bestaat er een aanvullende regeling voor onze sector. Voor deze regeling moet 3,13% premie worden betaald, die voor de helft door werkgevers en voor de andere helft door werknemers wordt betaald (dat wil zeggen voor degenen die daadwerkelijk onder de pensioenregeling vallen; jongeren tot 21 jaar vallen hier bijvoorbeeld niet onder).

Afschaf aanvullende pensioenregeling
Uit onderzoek naar de kosten en de opbrengsten van deze aanvullende regeling blijkt dat deze regeling in feite meer kost dan opbrengt voor de deelnemers. Dit komt door de grotere buffers die de pensioenfondsen van de overheid moeten aanhouden. Daarom is (in principe) besloten om deze aanvullende regeling af te schaffen, maar wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de premie die de werkgevers in de toekomst niet meer zullen betalen om die in te zetten voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Hoeveel ruimte dat precies op gaat leveren is nu nog niet bekend. Het zal in ieder geval ruimschoots onder de 1,565% zijn, omdat lang niet alle medewerkers onder de pensioenregeling vallen en bovendien er over een bepaald deel van het loon geen pensioen wordt opgebouwd.
Uiteraard betekent het voor deelnemers aan de pensioenregeling dat zij ook minder premie (1,565% van het salaris minus de franchise die € 12564 bedraagt) moeten betalen.

TKP Pensioen
Vanaf 2015 voert TKP Pensioen de administratie uit van Pensioenfonds Detailhandel. Voorheen deed Syntrus Achmea dit.
Heb je nog vragen over de afhandeling van boekjaar 2014, stel deze dan aan het KlantContactCenter van Syntrus Achmea, telefonisch bereikbaar op: (088) 008 40 00 of per mail: detailhandelpensioen@achmea.nl

Contactgegevens Pensioenfonds Detailhandel:
Postbus 1233
9701 BE  Groningen
Tel. (050) 522 50 98 (ma-vr 09:00 - 17:00 uur)
Mail: werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl 

Kijk voor uitgebreide informatie over het Pensioenfonds op deze website.