Ga direct naar


Personeel in dienst

Loonstrookje

Als werkgever bent u verplicht een specificatie van het loon te verstrekken; het zogenaamde loonstrookje. U moet het loonstrookje in ieder geval bij de eerste loonbetaling en wijzigingen in het loon of in de inhoudingen, zoals de pensioenpremie, loonbelasting en sociale premies, verstrekken.

Echter, in de meeste gevallen wordt het loonstrookje bij elke loonbetaling verstrekt. Op het loonstrookje worden de volgende gegevens vermeld:

  • De naam van de werkgever en de werknemer;
  • De termijn waarop de betaling betrekking heeft;
  • Het bruto loonbedrag;
  • De samenstelling daarvan in bedragen, bijvoorbeeld basisloon en prestatietoeslag;
  • De bedragen die op het salaris zijn ingehouden;
  • Het voor de werknemer geldende wettelijke minimum(jeugd)loon en de minimum vakantiebijslag;
  • De termijn waarop de betaling betrekking heeft;
  • De overeengekomen arbeidsduur.

vorige