Ga direct naar


Organisatiestructuur

ADN is opgericht om de groenteman te ondersteunen in zijn bedrijfsvoering. Aangezien ADN een vereniging is, hebben wij geen commerciële doelen.

Alle gelden, zoals contributies voor het lidmaatschap en branchespecifieke subsidies, worden gebruikt om de doelen van de organisatie te realiseren.

De vereniging bestaat uit drie verschillende onderdelen, de zogenaamde verenigingsstructuur. Deze drie organen zijn:

  • Het secretariaat
  • Het bestuur
  • De ledenraad