Ga direct naar


Onderzoeken

ADN heeft in het najaar van 2014 een consumentenonderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau GFK (het grootste Duitse marktonderzoeksinstituut en één van de vier grootste marktonderzoeksorganisaties ter wereld). Dit consumentenonderzoek werd speciaal gericht op de AGF speciaalzaak: 
“Hoe kijkt de huidige consument naar de groenteman, wat zijn de koopmotieven en welke doelgroepen laten we ‘lopen’.”

Consumentenonderzoek naar de groenteman 2014
Op belangrijke vragen geeft het onderzoek uitgevoerd door onderzoekbureau GfK, onder andere, antwoord. We mogen wel zeggen dat de uitkomsten zeer verrassend zijn! Mocht u de presentatie hiervan op10 februari 2015 gemist hebben: voor leden van ADN is het rapport van dit onderzoek gratis aan te vragen, stuur een mail, klik hier. Tevens worden er in 2015 opvolg avonden georganiseerd waarin praktische handvatten worden verstrekt, voortkomend uit het onderzoek, waarmee je je rendement kunt verbeteren.

Onderzoeken uit het verleden
Jaarlijks kon ADN een aantal onderzoeksvragen bij de voormalige Productschap Tuinbouw (PT) en het HBD (Hoofdbedrijfschap Detailhandel) voorleggen. Zo is er, onder andere, onderzoek gedaan naar de positie van de groenteman ten opzichte van de concurrentie (lees: supermarkt), het assortiment van de toekomst, en de commerciële samenwerking binnen de branche.
Helaas zijn door het kabinet per 1/1/2014 alle schappen geschrapt en zal PT en het HBD niet voortbestaan. Hieronder een korte samenvatting van onderzoeken uit het verleden.

Onderzoek: Herkenbaarheid groentewinkel en groenteman op de markt
Het verder vergroten van het onderscheidend vermogen van de groenteman is een belangrijk beleidsonderwerp van ADN en de CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel). Middels dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de herkenbaarheid van de groenteman met een vaste winkel en van de groenteman op de markt. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen fungeren als vertrekpunt om beleid te ontwikkelen om de positie van de groenteman te versterken. 

Download hier het volledige onderzoek.

Conclusies en aanbevelingen
Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de herkenbaarheid van de groenteman verbeterd kan worden. Dit kan door in de communicatie de volgende aspecten te benadrukken:

1)  Invoeren van een keurmerk
Hierbij kan de groenteman het verschil gaan maken. In de communicatie is er geen sprake van verschil tussen de groepen boodschappers. Een algemeen communicatiebeleid is mogelijk, waarbij het speerpunt ligt bij de gegarandeerde gezonde voeding zonder kunstmatige toevoegingen en waarbij tevens de nadruk ligt op het ‘vers’-aspect (de verse uitstraling). Het aspect ‘voedingswaarde’ is op dit moment niet top-of-mind bij de boodschappers, maar dat lijkt eerder een kwestie van tijd. Het is raadzaam om dit aspect alvast voor de toekomst mee te nemen in het keurmerk.

2) Het ruime assortiment groente en fruit
Hierin dienen de volgende producten opgenomen te zijn:

- eerlijk en verantwoord geteeld product
- biologisch geteeld product
- streekproduct
- gegarandeerd gezond product
- vers product (zoals verse kruiden en verse salades)

3) De persoonlijke adviesfunctie van de Groenteman
Het grootste onderscheidende vermogen ligt bij deze twee aspecten: persoonlijk en het geven van advies. Ook hier geldt dat het raadzaam is om in de communicatiestrategie op deze aspecten in te spelen en dit sterk te benadrukken. Het aanbieden van kookworkshops en/of kookcursussen en het verkopen van kookboeken, biedt in dit onderzoek weinig toegevoegde waarde.

4) Kennis over groenten en fruit
Dit komt enigszins overeen met het derde punt, aangezien de klant juist hiervoor naar de groenteman gaat. Belangrijk is om die grote hoeveelheid kennis te benadrukken in de communicatie naar de doelgroep.

Onderzoek: De groenteman nader bekeken
Kwantitatief consumentenonderzoek naar het onderscheidend vermogen van de groenteman ten opzichte van de supermarkt.

Resultaten
De groenteman onderscheidt zich van de supermarkt op het gebied van productkwaliteit, smaak, persoonlijk contact en de productpresentatie. De kracht van de supermarkt daarentegen uit zich vooral in ‘one stop shopping’, de groenten en fruit zelf pakken en productaanbiedingen.

Ten aanzien van de producten is de groenteman vooral sterk in het aanbieden van fruit en bepaalde groenten zoals asperges, bladgroenten, salades en kant en klaar maaltijden. De supermarkt scoort beter op een breed assortiment groenten en fruit, met name vruchtgroenten, voorgesneden groenten en appels en bananen. Deze resultaten blijken uit het onderzoek “De groenteman nader bekeken” dat door het Productschap Tuinbouw is uitgevoerd.

Onderzoek: Commerciële samenwerking
In dit onderzoek naar de commerciële samenwerking van de groenteman, is gekeken naar de bestaande commerciële samenwerkingsvormen, zoals deze er op dit moment in het land zijn. Daarnaast is er een inventarisatie gemaakt onder de groentemannen die al samenwerken (binnen een formule) en groentemannen die dit (nog) niet doen. De beweegredenen van beide kanten zijn onderzocht. 

Resultaten
De samenwerkingsgraad bij AGF speciaalzaken is met 8% laag te noemen. De 10 samenwerkingsverbanden zijn vooral gericht op samenwerking met één groothandel, met uitzondering van De Echte Groenteman. Uit gesprekken met groentemannen komt naar voren dat de kracht van de samenwerkingsformules vooral ligt in overlegstructuren met andere groentewinkels, gezamenlijke promotionele activiteiten voeren en het oppakken van trends en innovaties. Daarnaast zijn kortingen die verkregen worden op toeleveranciers via de samenwerkingsformule aantrekkelijk voor groentemannen.

Het aantal leden van formules laat een afnemend beeld zien door bedrijfsbeëindiging; maar ook grote verschillen binnen één formule leiden tot een lagere betrokkenheid. Tenslotte staat een verplichte afname bij slechts één groothandel ook niet iedereen aan.

Onderzoek: Assortiment van de toekomst
Het assortiment van de groenteman is ook onderzocht. Welke producten en productgroepen kunnen, naast het ‘standaard assortiment', een plaats verwerven binnen het assortiment van de groentewinkel.

Resultaten
De groentespeciaalzaak moet zich veel meer als een versspecialist gaan presenteren, met vers geperst sap, smoothies, een eiland vol met (gesneden) fruit, voorbewerkte groenten en exclusievere hard fruitsoorten.

Home made maaltijden met soepen en desserts horen ook in het assortiment. Het basisassortiment groenten en fruit blijft wel belangrijk voor de versuitstraling van de winkel. Seizoensproducten en streekproducten zijn hierbij trekkers.

Met ‘ready to eat’ producten kan de groenteman meer inspelen op de consumententrends van genieten, gemak en gezondheid: een broodje gezond en het aanbieden van een beperkte eetgelegenheid passen hier prima bij.