Ga direct naar


Muziek in de winkel

Mag je zomaar muziek afspelen in jouw winkel? Het antwoord hierop is ‘nee'. Wanneer je achtergrondmuziek in de winkel draait voor je klanten, dien je een vergoeding aan Buma/Stemra en SENA te betalen.

Wat is Buma/Stemra en SENA?

Buma/Stemra
Buma/Stemra verleent namens de rechthebbenden toestemming voor het gebruik van muziekwerken, in ruil voor een vergoeding. Hiermee komt Buma/Stemra op voor de belangen van tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers. Met welke organisatie jij te maken krijgt, is per situatie verschillend en is gebaseerd op de omvang van het gebruik en het commerciële belang dat ermee gemoeid is.

Buma
Buma gaat over het openbaar maken van muziek. Denk hierbij aan een liveoptreden, radio- en tv-uitzendingen, verspreiding via internet en achtergrondmuziek bij horecabedrijven kantoren en winkels.

Stemra
Stemra richt zich op het vastleggen van muziek op beeld- en geluiddragers, zoals de productie van cd's, commercials en het vastleggen van muziek op Internet. In de meeste gevallen dien je dus alleen een vergoeding aan Buma te betalen.

SENA
SENA komt op voor de belangen van de uitvoerende musici en platenproducenten. In de praktijk betekent dit onder andere dat SENA vergoedingen incasseert bij de gebruikers van muziek. De gebruikers van deze muziek zijn bijvoorbeeld bedrijven, instellingen en organisaties die op welke manier dan ook muziek afspelen. SENA betaalt deze vergoedingen door aan de makers van de gebruikte muziek.

Tarieven
Voor de actuele tarieven die Buma/Stemra hanteert voor respectievelijk de werkruimte en de winkelruimte, kun je kijken op de website van Buma/Stemra, bij de downloads. Ook voor meer informatie kun je ook terecht op deze website.Voor de actuele vergoedingen voor de SENA kun je kijken op I www.sena.nl. Op de (basis) vergoeding wordt een korting van 33 1/3% in mindering gebracht indien het muziekgebruik vooraf en uit eigen beweging bij SENA is aangemeld en de van toepassing zijnde factuur binnen de daarvoor gestelde termijn is voldaan. De SENA vergoedingen zijn op jaarbasis, vrij van BTW en worden jaarlijks aangepast met het Consumenten Prijs Indexcijfer, reeks totalen/alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Onderscheid werk-/verkoopruimte

Beide organisaties maken in hun bepaling of men wel of niet moet bepalen, onderscheid tussen werk- en bedrijfsruimtes.

Verkoopruimte
Als er in de verkoopruimte, (waar dus uw klanten komen) muziek wordt gedraaid, moet hier sowieso voor betaald worden. Wel maakt het voor het tarief uit, hoeveel werknemers er werken. (Tot en met 5 fte’s een tarief van € 69,61 (in 2012). In 2011 was dit € 68,18).

Werkruimte
Bij muziek in de werkruimte ligt de regeling anders. Onder werkruimte wordt verstaan: ruimtes waar geen klanten komen, alleen werknemers van het bedrijf. Als er in de werkruimte van het bedrijf minder dan 3 fte’s werken, mag er gratis muziek worden geluisterd. Het tarief voor werkplaatsen, bedrijfsruimten en kantoren kent namelijk een eerste staffel van 3 tot en met 10 fte’s (deze bedraagt in 2012 € 109,41, in 2011 was dit € 107,16).

Er mogen dus in totaal in het bedrijf méér fte’s werken, het gaat hierbij alleen om hoeveel werknemers in de werkruimte werken.

Twijfelgevallen werkruimte
Als de muziek te horen is buiten de werkruimte of er lopen steeds veel werknemers in en uit, dan zal Buma/Sena echter niet akkoord gaan met een regeling van niet betalen.

Kortom, er zijn randgevallen waarin niet eenduidig antwoord kan worden gegeven op de vraag of u moet betalen of bezwaar kunt indienen. Voor meer informatie en vragen over bijvoorbeeld tarieven kun je terecht op de websites van BUMA/STEMRA en de SENA.