Ga direct naar


De mogelijkheden

De mogelijkheden van internet zijn ongekend. Je kunt, onder andere informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen vinden, op een snelle manier jouw klanten bereiken en op een eenvoudige manier je bankzaken regelen.

Door de computer aan de weegschaal te koppelen kan je verkoopprijzen en marges bewaken, je personeel optimaal inzetten en heb je door de beschikbare informatie meer grip op uw bedrijf. Daarnaast heb je de mogelijkheid om met behulp van specifieke software de juiste kostprijs en verkoopprijs te berekenen.

Software koppelen aan weegschaal
Door je computer aan de weegschaal te koppelen, kun je efficiënt de gegevens in de weegschaal onderhouden, de rapportage met de dag-, week- en perioderesultaten samenstellen en de prijskaarten aanpassen.

De mogelijkheden zijn eindeloos: facturen voor klanten maken, kostprijzen van bewerkte producten berekenen, productieopdrachten voor recepten maken en de werkelijke resultaten over een bepaalde periode met jouw begroting vergelijken.

Wanneer je AGF software aan jouw weegschaal koppelt, levert dit de volgende voordelen op: Meer bruto winst door het bewaken van de verkoopprijzen, effectievere reclameacties en optimale presentaties in de winkel; Een hogere brutomarge door de margebewaking van onbewerkte en vooral ook bewerkte producten (via de kostprijscalculatie); Tijdbesparing bij het aanpassen van artikelgegevens en andere gegevens in de weegschaal en het maken van nieuwe prijskaarten en facturen; Besparing van kosten door een optimale inzet van jouw medewerkers; Meer klantenbinding door een professionele uitstraling naar je klanten; Grip op je bedrijf door beschikbare informatie.

Welk voordeel het oplevert hangt samen met de aard en de omvang van je winkel. Zo maakt het verschil of je één of meerdere winkels hebt, of je een groot aantal vaste afnemers hebt en of je de bewerkte producten zelf bereidt of deze kant-en-klaar inkoopt. Hiernaast hangen de voordelen samen met ondernemerschap. Het rendement zal groter zijn naarmate u jouw automatisering beter gebruikt.

Voordeel voor ADN leden op weegschaalsoftware
ADN heeft mantelafspraken gemaakt met Lenstra Informatica. Hierdoor kun je voor een voordeliger tarief gebruikmaken van hun software. Bij de samenstelling hiervan is rekening gehouden met de groentespecialist. 
Klik hier voor meer informatie over de dienstverlening van en onze samenwerking met Lenstra Informatica.

Uniform Artikelbestand
ADN heeft speciaal voor haar leden een speciaal Uniform Artikelbestand AGF ontwikkeld. Het Uniform Artikel Bestand AGF bestaat uit een standaardindeling van artikelgroepen en een een standaardlijst van artikelen voor de meeste (sub)artikelgroepen.

Elk artikel in de standaardlijst heeft een artikelnummer of plu-code van maximaal vier cijfers. Invoering van het Uniform Artikel Bestand leidt er toe dat u met een ordelijk artikelbestand gaat werken, dat ook ordelijk blijft. Het betekent wel, dat jouw hele bedrijf met nieuwe artikelnummers gaan werken. Indien je in het verleden ook nieuwe nummers hebt ingevoerd, dan heb je ervaren dat gewenning aan de andere artikelnummers een kwestie van enkele weken is.

Waar het uiteindelijk om gaat is dat je met de betrouwbare informatie over omzet en brutowinst, de omzet en brutowinst in jouw bedrijf vergroot!

Interesse?
Neem contact op met ADN voor het gratis (voor leden) toesturen van het Uniform Artikelbestand.
Stuur een mail naar info@agfdetailhandel.nl of bel met: (070) 351 21 06.