Ga direct naar


Metrologiewet

Verkoop je 3 kilo appelen dan moeten dit ook daadwerkelijk 3 kilo appelen zijn. Daar betaalt de klant ook voor. Voor een consument is het lastig om te controleren of je ook echt 3 kilo hebt gegeven. Om die zekerheid te geven is er de Metrologiewet. Verispect controleert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken of de Metrologiewet wordt nageleefd.

Daarvoor onderzoeken de controleurs van Verispect de weeginstrumenten die in het handelsverkeer worden gebruikt. Tijdens zijn bezoek stelt een controleur vast of het weeginstrument aan diverse formele en meettechnische eisen voldoet. Is dat het geval, dan brengt de controleur een groene sticker op het instrument aan en wel op een voor consumenten duidelijk zichtbare plaats.

Gebreken
Het kan voorkomen dat uit een controle blijkt dat het weeginstrument niet langer aan de wettelijke eisen voldoet. Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar gebreken dienen hoe dan ook te worden verholpen. De controleur van Verispect stelt in dat geval een rapport van bevindingen op waarin de geconstateerde gebreken zijn vastgelegd. Afhankelijk van de ernst van het gebrek geeft de controleur een waarschuwing of wordt een handhavingstraject gestart of stelt de controleur het instrument buiten werking.

Waarschuwing
Bij een waarschuwing stelt de controleur een rapport van bevindingen op waarin de geconstateerde gebreken zijn vastgelegd. In dit rapport van bevindingen staat vóór welke datum het instrument hersteld moet zijn. Na deze datum komt de controleur terug voor een hercontrole.

Handhavingstraject
Wanneer het instrument bij hercontrole nog niet aan de Metrologiewet voldoet, wordt een handhavingstraject gestart. Je ontvangt dan op korte termijn een brief van Verispect over het verdere verloop van het handhavingstraject. Dit gebeurt ook als de overtreding te ernstig is om een waarschuwing te geven. In deze gevallen kan er een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang worden opgelegd.

Buiten gebruik stellen
Wanneer de aangetroffen gebreken dermate ernstig zijn dat het gebruik van het instrument niet langer verantwoord is, stelt de controleur het instrument buiten gebruik. Het gebruik is dan verboden. Het gebruik is pas weer toegestaan na herstel en keuring van het instrument.

Vertrouw je het niet?
Als je het vermoeden heeft dat een weegschaal niet juist weegt, kun je dit laten controleren door Verispect. Een controleur zal de betreffende weegschaal dan op korte termijn controleren.

Meer lezen over de Metrologiewet?

Meer informatie?

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Verispect:
T (015) 269 16 02
F (015) 285 05 07
E verispect@verispect.nl
I www.verispect.nl