Ga direct naar


Reprorecht voor ondernemers

Waarom ontvang je een factuur, moet je deze betalen, klopt het bedrag en hoe kun je bezwaar maken? Moet je wel betalen, dan is de te betalen vergoeding afhankelijk van het aantal fte dat bij jou in dienst is.

Via de factuur van de stichting Reprorecht betaal je voor de kopieën die je maakt uit tijdschriften, kranten en boeken.
LET OP: voorheen hoefde je de factuur alleen te betalen als je een printer, kopieer- , scanner- of faxapparaat in je kantoor had staan, maar inmiddels geldt de regeling ook voor digitale kopiën die je maakt en verstuurt.

Klopt de factuur niet, bijvoorbeeld omdat je helemaal geen kopieën maakt?
Dat kun je aangeven via het portal voor ondernemers. Voor bedrijven tot 20 fte dien je dan in te loggen op de website van Stichting Reporecht, klik hier. Daar kun je via de link 'toon andere mogelijkheden' te verklaren dat je nooit materiaal uit kranten, tijdschriften of boeken kopieert en dat je geen gebruik wilt maken van de licentie van Reprorecht.

Kopieer je wel, check je aantal fte
Stichting Reporecht maakt onderscheid in het aantal fte dat in dienst is. Heb je minder dan 20 fte (fulltime eenheden) in dienst, dan bedraagt de jaarlijkse vergoeding € 18,-. Heb je 20 fte of meer in dienst, dan bedraagt de factuur € 117,-. Belangrijk om dit dus te controleren op de factuur en indien niet correct, naar de website te gaan en aan te passen zodat je een correcte factuur krijgt.

Niet eens met de factuur?
Ben je het niet eens met de factuur? Doorloop de volgende stappen:
1.Ga naar www.reprorecht.nl/ondernemers en gebruik de logingegevens op de factuur om je gegevens te wijzigen. Onder het kopje 'toon andere mogelijkheden' kunt u verklaren dat u nooit materiaal uit kranten, tijdschriften of boeken kopieert en dat u geen gebruik wilt maken van de licentie van Reprorecht.
2. Is je vraag of probleem níet via optie 1 opgelost? Bel dan stichting Reprorecht via 0900-2022829 (10 cent per minuut) en maak een terugbelafspraak.

Waarom ontvangt mijn bedrijf een factuur?
Alle ondernemers die (digitale) kopiën maken, al dan niet met een fotokopieerapparaat ontvangen een factuur. Daar vallen niet alleen fotokopiëren onder, maar ook scannen, e-mailen, printen of op een pc of intranet zetten. Door de vaste vergoeding te betalen, voorkom je dat er auteursrechten worden geschonden als medewerkers kopietjes maken uit auteursrechtelijk beschermde werken.
Er rust onder andere auteursrecht op:
artikelen, grafieken en afbeeldingen uit (vak)tijdschriften, dagbladen (kranten), weekbladen, bundels, periodieken, boeken.
Stichting Reprorecht zorgt ook voor de verdeling van de geïncasseerde vergoeding onder de auteursrechthebbenden (uitgevers, auteurs, etc.).

Wat is Stichting Reprorecht Bedrijfsleven?
De Auteurswet biedt organisaties de mogelijkheid om uit auteursrechtelijk beschermde werken te fotokopiëren, mits er een vergoeding wordt betaald aan de rechthebbenden. Dit is de zogenaamde Reprorechtregeling van 1985. Daaronder vallen overheidsinstellingen, bibliotheken en scholen. Sinds 1 februari 2003 is een wetswijziging van kracht waardoor deze regeling ook voor het bedrijfsleven geldt.

Om te voorkomen dat elke organisatie of onderneming iedere fotokopie individueel met de betreffende auteur moet afrekenen, hebben organisaties van auteurs en uitgevers in 1974 Stichting Reprorecht opgezet. De Stichting werd in 1985 door de Minister van Justitie aangewezen als de enige instantie die verantwoordelijk is voor de inning van de vergoedingen voor auteursrechtelijk beschermde werken. Stichting Reprorecht is sinds 2003 eveneens verantwoordelijk voor het incasseren van vaste vergoedingen bij het bedrijfsleven. Deze vergoedingen worden naar rato verdeeld onder auteurs en uitgevers, op basis van een door de overheid goedgekeurd reglement. Ook daarvoor is Stichting Reprorecht verantwoordelijk.

Vragen of bezwaar?
Je kunt met je vraag of bezwaar online terecht bij Reprorecht; www.reprorecht.nl/ondernemers.