Ga direct naar


Juridisch advies

Voorkomen is beter dan genezen is een bekend gezegde. In juridisch opzicht is dit zeker een belangrijke stelling. In veel gevallen komen vragen bij ADN pas binnen op het moment dat het kwaad al is geschied.

Veel problemen kunnen worden voorkomen door je vooraf goed voor te laten lichten. Eerstelijns advies zit bij het lidmaatschapgeld inbegrepen. Maak daar dus ook gebruik van! Mocht een verdergaand traject vereist zijn, dan zullen wij jou tijdig hierover inlichten en indien nodig, doorverwijzen. Je kunt bij ADN terecht voor vragen over, onder andere:

  • Personeelszaken, CAO vragen
  • Huurzaken
  • Overeenkomsten met derden
  • Acquisitiefraude
  • Gemeentelijke kwesties

Klik hier voor meer informatie over de diverse gebieden waarop je ondersteund kunt worden met advies.