Ga direct naar


Jaarverslagen

In de jaarverslagen van de afgelopen jaren lees je waar de branchevereniging voor de groenteman, ADN, zich voor heeft ingezet: welke projecten zijn uitgevoerd en opgezet ter ondersteuning en versterking van de bedrijfsvoering en het ondernemerschap van de groenteman.