Ga direct naar


Investeringsaftrek

Als ondernemer kan je financieel voordeel behalen met een aantal stimuleringsregelingen voor investeringen. Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, kan van deze regelingen gebruikmaken.

Er is geen einddatum vastgesteld voor de regelingen. Je kunt dus ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen. Wel moet je rekening houden met de uitputting van het beschikbare budget voor de regelingen in een jaar. Ook gelden er meldingstermijnen om gebruik te maken van de regelingen. Ieder jaar wordt er per regeling een lijst vastgesteld met bedrijfsmiddelen die onder de regeling vallen.

Voor een ondernemer zijn in de loop van de jaren een aantal maatregelen ingevoerd om de investering in bepaalde bedrijfsmiddelen te bevorderen. Je kunt beoordelen welke investeringsregeling voor jou van toepassing is en je kunt direct informatie over de regeling opvragen bij het betreffende ministerie.

Er bestaan drie soorten investeringsaftrek: