Ga direct naar


Onze hoofdtaken

ADN zet zich in voor haar leden maar ook voor de gehele AGF branche; bijvoorbeeld door het afsluiten van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). ADN houdt zich dus zowel bezig met collectieve belangenbehartiging als met individuele dienstverlening.

Uiteraard is de individuele dienstverlening die ADN biedt aan haar leden, vele malen uitgebreider dan de werkzaamheden voor de gehele branche. ADN richt zich op de volgende zes hoofdtaken:

  1. Algemene belangenbehartiging
  2. Aanbieden van voordelen door collectieve contracten
  3. Informatievoorziening
  4. Advisering individuele leden
  5. Afsluiten van de CAO
  6. Versterken van het ondernemerschap door branchespecifieke projecten

In een overzicht de voordelen van het ADN lidmaatschap: