Ga direct naar


Hygiënecode AGF

Naast de persoonlijke verzorging van je werknemers, de winkelpresentatie en producten van een hoge kwaliteit, is hygiëne en voedselveiligheid erg belangrijk binnen de winkel. Door kritisch naar het productieproces en de kwaliteit van je producten te kijken en regelmatig controles uit te voeren, kun je risico's zoveel mogelijk beperken en kritieke punten beter beheersen.

HACCP

HACCP is een systematische aanpak met als doel het identificeren, evalueren en controleren van de voedselveiligheid. Lees verder.
Het HACCP systeem om conform alle wetgeving omtrent voedselveiligheid te werken binnen de AGF Detailhandel is vorm gegeven in de Hygiënecode AGF Detailhandel.

Hygiënecode AGF Detailhandel

Sinds 1997 ben je verplicht te werken volgens de Hygiënecode AGF Detailhandel bij het bewaren, bewerken, bereiden, verpakken en verkopen van je producten. Deze code is bedoeld voor groentewinkels en groentespeciaalzaken, inclusief bedrijven in de ambulante handel (bijvoorbeeld marktkramen), die bewerkte of onbewerkte groenten en fruit verkopen.

Update

Momenteel wordt onze Hygiënecode geheel ge-update en waar nodig aangevuld. Dit alles gebeurd door het zeer deskundige, en met ervaring in de AGF branche Bureau de Wit. Uiteraard maakt ook een aantal AGF specialisten deel uit van de werkgroep. Zo worden deskundigheid, ervaring en praktijk op z'n best gecombineerd om te komen tot een actuele, correcte Hygiënecode met meer mogelijkheden voor houdbaarheid. Lees hier meer informatie over de Hygiënecode AGF Detailhandel en download deze hier.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De instantie die de hygiëne en kwaliteit van jouw producten en winkel controleert is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA is bevoegd om zelf boetes uit de delen wanneer je niet aan de wettelijke eisen voldoet. De hoogte van de boetes kan variëren, maar begint bij een bedrag van € 450,-. Het zijn dus hoge bedragen. Zorg dus dat je conform de Hygiënecode AGF te werk gaat. Lees verder.