Ga direct naar


De Gezondste winkel

Groente en fruit is bij uitstek gezond. Er zal geen dokter zijn die zegt dat je minder groente en fruit moet gaan eten, omdat dat beter is voor je gezondheid (uitzonderingen daar gelaten natuurlijk).  

De slogan “eet twee ons groenten en twee stuks fruit” is bij het overgrote deel van de bevolking bekend. Echter, komt ook direct uit onderzoeken naar voren dat: “iedereen weet het, niemand eet het”. Een constatering die helaas gedaan moet worden, en dat terwijl er de laatste jaren enorm veel aandacht wordt gevraagd voor gezonde voeding en het eten van voldoende groente en fruit. Vanzelfsprekend in combinatie met het juiste bewegingspatroon.

“Iedereen weet het, niemand eet het”, brengt verschillende vragen naar boven, zoals:
• Hoe komt dit?
• Wat zijn de gevolgen als er niets verandert?
• Hoe kijkt de consument tegen dit onderwerp aan?
• Hoe kunnen we hier verandering in aanbrengen?

Kansen voor de Groenteman
Deze lijst is nog veel verder aan te vullen. Duidelijk is dat er kansen liggen voor de groenteman op het gebied van deze ontwikkelingen. De toekomstgerichte groenteman bezit als geen ander de kennis en de producten om de consument te stimuleren om meer en gezondere voeding te gaan eten. Daarnaast heeft de groenteman nog een heel belangrijk wapen in zijn bezit: het één op één contact met de klant/consument.

Handleiding Gezondste Winkel
ADN heeft een handleiding opgesteld over dit onderwerp. Een handleiding die handvatten biedt om het onderwerp om te buigen tot marketingtool in jouw bedrijf. Het gaat verder in op onderwerpen als: ken jij je klant, in hoeverre zijn je medewerkers deskundig, waarin zit het onderscheid dat je kunt maken en nog veel meer. Een ieder kan er uit halen wat binnen uw bedrijfsvoering mogelijk/wenselijk is. 

Betrek je medewerkers en/of collega’s zoveel mogelijk bij het uitwerken van de plannen en ideeën die je door gaat voeren binnen het bedrijf. Betrokkenheid bij iedereen versterkt het imago van de winkel en zal uiteindelijk leiden tot het gewenste resultaat.

Download hier het gehele rapport 'De Gezondste winkel' vol met inspiratie, handreikingen, tips en doe hier je voordeel mee!