Ga direct naar


Auteursrechten en disclaimer

Toestemming
De informatie die op de site van AGF Detailhandel Nederland staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doelen.  Hierbij is wel een voorwaarde dat een bronvermelding en link geplaats wordt naar onze website. Voor vragen over het overnemen van materiaal van de site van AGF Detailhandel Nederland, dient u echter contact op te nemen met AGF Detailhandel Nederland.

Linken
Linken en verwijzen naar de pagina's van de site van AGF Detailhandel Nederland mag altijd. AGF Detailhandel Nederland stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Disclaimer
AGF Detailhandel Nederland streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan AGF Detailhandel Nederlandniet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom.