Ga direct naar


Het bestuur

Het bestuur van ADN bestaat uit vijf ondernemers die actief zijn in de AGF branche. Deze bestuursleden hebben veel ervaring en affiniteit met de AGF branche. Ieder bestuurslid heeft een aparte functie binnen het bestuur.

Er is een voorzitter, een penningmeester en drie bestuursleden. Naast de verdeling in verschillende functies en de daarbij horende taken, hebben ze een aantal gezamenlijke taken. Onder deze taken vallen onder andere het onderhouden van externe contacten en stimuleren van samenwerking.


Dick N. Meulblok
Voorzitter
"ADN brengt ondernemers bij elkaar, deelt kennis, ondersteunt en vertegenwoordigt te groenteman. Ik vraag me wel eens af, stel dat de brancheorganisatie dit niet zou organiseren, wie is hier dan toe in staat?" 
contact


Marco Dijkema
Vice voorzitter
“Als bestuurder van ADN kom ik op voor elke groenteman/vrouw in Nederland. Ik houd mij naast het besturen van onze brancheorganisatie bezig met de CAO, het sociaal fonds en alle ontwikkelingen op het gebied van kennis en scholing. Het lidmaatschap van ADN is voor elke groenteman/vrouw net zo belangrijk als een goede klant!”
contact


Tonny van Eldijk 
Bestuurslid
“Ik kijk graag, samen met het bestuur en medewerkers, hoe we de groenteman kunnen ondersteunen en helpen zijn bedrijf rendabel te maken. Ook wil ik samen met ADN kijken of we voor de toekomst invulling kunnen geven aan commerciële samenwerking binnen de keten. Het uitgangspunt hierbij is voordeel te creëren en ondersteuning te bieden voor de groentemannen in Nederland. Er zal iets moeten gebeuren waardoor de consument een beter beeld krijgt van de kwaliteit van de groenteman, waar nodig.
Ik noem mijzelf een realist, dus eenvoudig is het niet, maar samen met ADN wil ik er toch alles aan doen wat in ons vermogen ligt. Uiteraard zullen we moeten bekijken hoe deze toekomst zal verlopen. Ik verheug mij om jullie weer allemaal op de beurs te zien en met elkaar van gedachte te wisselen over hoe jullie de toekomst zien.”
contactWim Landwaart
Bestuurslid
“ADN is een branchevereniging waar met passie, positivisme en hard werken ondersteuning wordt geboden aan mijn collega-groentemannen in Nederland. Dit sluit helemaal aan bij de manier waarop ik mijn bedrijf in Maartensdijk dagelijks run. Toen ik een aantal jaar geleden werd gevraagd om zitting te nemen in het bestuur heb ik mezelf een duidelijk doelgesteld: het gaat erom dat we met z’n allen de branche sterker maken, dat we van en met elkaar leren.  

Als specialist beschikken we over de meeste kennis,  de beste en lekkerste producten en hebben we direct contact met onze klanten. Samenwerking met je collega’s en je branchevereniging, maken je een betere ondernemer en leveren je uiteindelijk op vele terreinen winst op. Met elkaar kunnen we het verschil maken, daar geloof ik heilig in. Met ADN samen wil ik de verbindende schakel zijn in de branche en de keten.”
contact