Ga direct naar


Afsluiten CAO

De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) is een belangrijk hulpmiddel voor de ondernemers met personeel in dienst. De CAO geeft  regelgeving weer, aanvullend op de wetgeving, over hoe om te gaan met werknemers in loondienst.

De CAO betreft een bindende afspraak tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. ADN onderhandelt met drie andere partijen (de vakbonden: FNV en CNV en de branchevereniging voor de ambulante handelaren, de CVAH) om uiteindelijk tot een, voor werkgevers, zo goed mogelijke CAO te komen. In deze onderhandelingen komen ADN en de CVAH op voor de belangen van de groenteman. We proberen dus tot zo gunstig mogelijke arbeidsvoorwaarden voor jou als ondernemer te komen.
Wanneer er een akkoord is bereikt, verzorgt ADN ook het gehele vervolgtraject romdom de communicatie van de nieuwe CAO.

Klik hier voor meer informatie over CAO AGF Detailhandel en de ontwikkelingen hierin.