Ga direct naar


Subsidieregeling praktijkleren

Voor bepaalde groepen werknemers heeft de overheid maatregelen getroffen om voor de ondernemer de loonkosten te verlagen.

Dit zijn kortingen op de af te dragen loonheffingen, de zogenoemde afdrachtvermindering. Hiernaast heb je recht op afdrachtvermindering wanneer je kosten maakt voor onderwijs en betaald ouderschapsverlof. Met deze maatregelen wil de overheid de werkgelegenheid, arbeidsinpassing van specifieke doelgroepen, onderwijs en betaald ouderschapsverlof stimuleren.

Subsidieregeling praktijkleren
Op 1 januari 2014 trad hiervoor de subsidieregeling praktijkleren in werking. Deze regeling geldt als vervanging voor de wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. 

De subsidieregeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. 

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden voor deelname op deze website van de Rijksoverheid.