Ga direct naar


Advisering

ADN biedt haar leden advisering aan op verschillende gebieden. Vaak gaat het om zaken waar je als ondernemer zelf geen of niet voldoende kennis over hebt, maar waar je toch mee te maken krijgt.

Om je niet druk te hoeven maken over bijvoorbeeld juridische zaken, heeft ADN dit op zich genomen! Wij geven eerstelijns advies over diverse zaken, waaronder:

Juridische zaken
 eerstelijns advies op het gebied van personeel en arbeid
 eerstelijns advies op het gebied van huurzaken
 eerstelijns advies met betrekking tot gemeentezaken (precario, vergunningen en wegwerkzaamheden)

Bedrijfsvoering
 bedrijfseconomische advisering
 advisering op het gebied van assortiment en prijsstelling
 advisering op het gebied van reclame en PR
 advisering op het gebied van computer- en softwaregebruik

Personeelszaken
 advies voor het uitvoeren van de RI&E (Risico-inventarisatie & Evaluatie)
 advisering met betrekking tot het gebruik van de CAO
 ondersteuning bij het opzetten van een huishoudelijk reglement
 ondersteuning bij het opzetten van een gedegen personeels administratie (personeelsdossiers)

Opvolging
 ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging
 ondersteuning bij overnameplannen
 in samenwerking met CKO projecten uitvoeren met betrekking tot ‘nieuw ondernemerschap’ in de branche

Start en aanpassing van de winkel
 hulp bij verbouwingsplannen
 vraagbaak voor nieuw te starten ondernemingen en ondernemers